Betingelser

Generelle vilkår og betingelser

1: Anvendelsesområde
2: Deres kontraktpartner er
3: Pris
4: Bestilling og levering
5: Salgskontrakt  
6: Betale
7: Returnering
8: Garantering
9: Farve variationer
10: Registrering
11: Gældende lov
12: Ejendomsforbehold
13: Fortrolighedserklæring
14: Ophavsret

1: Anvendelsesområde
1.1 Disse vilkår og betingelser for "www.rijstextiles.com - Rijs textiles" (i det følgende benævnt "sælger"), gælder for alle kontrakter, som en forbruger eller iværksættere (i det følgende benævnt "kunde") lukker med sælgeren for de varer, der repræsenteres af sælgeren ved hans online shop og/eller tjenesteydelser. Herved er medtagelsen af egne betingelser modstander, medmindre andet er aftalt.

1.2 En forbruger i disse vilkår forstand er enhver fysisk person, der træder i en juridisk transaktion til et formål, som kan tilskrives, at hverken deres kommercielle eller uafhængige faglige aktiviteter. En virksomhed i henhold til disse vilkår er enhver fysisk eller juridisk person eller en juridisk partnerskab, som er, når en juridisk transaktion i forbindelse med udøvelsen af deres uafhængige faglige eller kommercielle aktiviteter.

2: Deres kontraktpartner er:

Rijs Textiles B.V.
Docklands 1
5026 SL Tilburg
Netherlands

Alle klager skal rigtes til denne adresse.

3: Pris
Produktpriserne er endelige priser og indeholder den lovpligtige nederlandske moms. Leverings- og forsendelsesomkostninger er separat opgivet.

4: Bestilling og levering
4.1 Denne forsendelsesomkostningerne er fast, uanset antal varer pr odre.

€ 4.90 (DKK 36.55) ved levering indenfor:
Tyskland - Belgien - Holland

€ 6.90 (DKK 51.50) ved levering indenfor:
Danmark - Storbritannien - Frankrig - Østrig - Luxembourg - Italien

€ 14.90 (DKK 111.22) ved levering indenfor:
Spanien - Portugal - Polen - Finland - Sverige - Slovenien - Slovakiet - Estland - Letland - Bulgarien - Ungarn - Monaco - Rumænien - Tjekkiet - Litauen

€ 29.90 (DKK 223.05) ved levering indenfor:
Irland - Grækenland

4.2 Købsprisen er henholdsvis forfalden sammen med ordren. Leveringen foregår så vidt intet andet er aftalt til leveringsadressen angivet af Dem. Risikoen for tab eller beskadigelse af varerne er overført til kunden, når kunden har modtaget levering, og også derefter, når delleveringer foretages.

4.3 Hvis fragtselskebet sender tilbage sendte varer til “sælger”, da det ikke var muligt til levering til kunden, skal kunden bære omkostningerne til den mislykkede levering. Dette gælder ikke, hvis kunden nægtet vedtagelsen øvelser sin ret til at vende tilbage, hvis han, hvilket har ikke resulteret i manglende evne til tjeneste, at repræsentere har eller hvis han blev midlertidigt forhindret i vedtagelsen af den tilbudte service, bortset fra at sælgeren en rimelig tid før havde annonceret udførelsen af ham.

4.4 Sælgeren forbeholder sig ret til at opsige kontrakten i tilfælde af ikke korrekte eller ukorrekte levering. Dette gælder kun for det tilfælde, at manglende levering af sælgeren ikke at repræsentere, og det har fuldført en bestemt transaktion med leverandøren med den nødvendige omhu. Sælgeren vil gøre alle rimelige bestræbelser for at indkøbe varerne. For ikke-tilgængelighed eller kun delvis tilgængelighed af varer, kunden straks underrettes og straks refunderes tilbagevenden.

5: Salgskontrakt
Præsentationen af produkterne i online butikken er et ikke bindende tilbud, men repræsenterer et ikke-bindende online katalog. Ved at klikke på knappen "Bekræft ordre" indsender du en bindende følgeordre af de produkter, der er indeholdt i indkøbskurven. Kvittering for modtagelsen af din ordre vil sammen med en acceptering af ordren umiddelbart efter blive sendt i en automatiseret e-mail. Salgsaftalen er med denne e-mail-bekræftelse blevet udarbejdet.

6. Betaling
Følgende muligheder for betaling står til deres rådighed:
- Kreditkort (VISA, MasterCard, American Express)
- Maestro
- PayPal

7. Returnering

For at overholde returfristen, er det vigtigt, at varerne bliver sendt tilbage til Rijs textiles i rette tid. Bemærk venligst, at returnering skal ske til følgende adresse:

Rijs Textiles
z. H. Retouren
Docklands 1
5026 SL Tilburg
Netherlands
Ufrankerede forsendelser og forsendelser uden tilstrækkelig porto vil ikke blive accepteret.

Omkostninger ved returforsendelser vil blive refunderet, som billigste fragt ved berettigede klager.
Hvis varen har været anvendt kan der eventuelt forekomme en nedskrivningen af varens værdi. Vi forbeholder os retten hertil.
I forbindelse med returnering af varer, har De ret til tilbagebetaling af købsprisen, hvis denne allerede er betalt.
Som et alternativ til tilbagebetalingen foreligger der også den mulighed, at der udstedes en kreditnota på beløbet.
Forsendelsesomkostninger vil normalt ikke blive refunderet.
Vi forbeholder os retten til eventuelt at tilbageholde 20% af produktets værdi ved returnering.

8: Garantering
Garantien på de leverede varer følger de gældende nederlandske bestemmelser. Garantiforpligtelsen er begrænset til en periode på 2 år fra den dato varen er afsendt.

9: Farve variationer
Bemærk venligst at vi intet ansvar påtager os for afvigelser mellem fotografierne på internettet og af de leverede varer, f. eks. farve variationer. I denne forbindelse henviser vi udtrykkeligt til muligheden for bestilling af stofprøver. Standardafvigelser og forskelle i struktur af produktet mellem de leverede mønster og leverede varer eller mellem individuelle leverancer er uundgåelige og etablerer ikke skyld.

10: Registrering
Kunden skal acceptere “sælger” vilkår og betingelser på www.rijstextiles.com og bekræfte. Forst derefter lader systemet "kunde" logge på og dermed afgive ordrer.

11: Gældende lov
11.1 Er nederlandsk lov, ikke FN salg-konventionen.

11.2 Kunden som en købmand, juridiske enhed af under offentlig ret eller offentlige særlige aktiver, eksklusive sted af kompetence for alle tvister som følge af denne kontrakt er forretningssted af sælgeren. Det samme gælder hvis kunden ikke har generel kompetence i Nederlandene eller EU eller opholdssted, eller sædvanligt på tidspunktet for handlingen kendes ikke. Den myndighed opfordrer andre juridiske kompetence Domstolen forblive upåvirket.

12: Ejendomsforbehold
Leverede varer forbliver “sælger” ejendom indtil fuld betaling af alle fordringer er foretaget af “kunden”.

13: Fortrolighedserklæring
Personlige data er kun for gennemførelsen af aftalen.

14: Ophavsret
Intet fra dette websted kan kopieres eller anvendes på anden måde uden tilladelse fra www.rijstextiles.com